Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за национални приложения към Еврокодове

**Обществено допитване за национални приложения към Еврокодове**
Българският институт за стандартизация обявява обществено допитване за проекти на представените по-долу национални приложения към Еврокодове. Проектите са разработени от БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции” на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции.
Всеки заинтересован може да представи становището си по проектите на адрес: 1797 София, кв. „Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" № 13, Български институт за стандартизация или по електронна поща до Владимир Димов – секретар на БИС/ТК 56 - e-mail:
**Срок за предоставяне на становища - 15.01.2013 г.**
[**Проекти на национални приложения на Еврокодове**](/images/upload/Nacionalni_prilojenia/NA_Eurocodes_12_2012.rar)
**№ на стандарта**
**Заглавие на български**
**Национално приложение**
БДС EN 1993-3-1:2007
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти
[БДС EN 1993-3-1:2007/NA:2012](/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1993-3-1_NA.pdf)
БДС EN 1993-3-2:2007
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини
[БДС EN 1993-3-2:2007/NA:2012](/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1993-3-2_NA.pdf)
БДС EN 1999-1-2:2007
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар
[БДС EN 1999-1-2:2007/NA:2012](/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1999-1-2_NA.pdf)
БДС EN 1999-1-3:2007
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора
[БДС EN 1999-1-3:2007/NA:2012](/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1999-1-3_NA.pdf)
БДС EN 1999-1-4:2007 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи
[БДС EN 1999-1-4:2007/NA:2012](/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1999-1-4_NA.pdf)
БДС EN 1999-1-5:2007 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции
[БДС EN 1999-1-5:2007/NA:2012](/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1999-1-5_NA.pdf)