Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване на проекти на стандарти за качество на въздуха в самолетни кабини

**Обществено допитване на проекти на стандарти за качество на въздуха в самолетни кабини**

Българският институт за стандартизация (БИС) представя следните проекти на европейски стандарти, обявени от Европейския комитет за стандартизация (СEN), за обществено допитване:

**prEN 4618** - *Авиационна и космическа техника. Стандарт за качество на въздуха за самолетни кабини, критерии и методи за определяне*

**prEN 4666** - *Авиационна и космическа техника. Комплексен стандарт за качеството на въздуха и налягането за самолетни кабини, критерии и методи за определяне*

Проектите са разработени от Aerospace and Defence Industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN). Двата документа включват предписания, свързани с излагането на екипажа и пасажерите на вещества и условия, които могат да въздействат на техния комфорт, здраве и безопасност. Проектите дават изисквания и методи за определяне на гранични стойности за концентрации на химични съставки, предавани по въздуха, както и налягането, температурата, влажността, вибрациите и шума в кабините на граждански пътнически самолет.

Целта на това обществено допитване е да се установи позицията на СEN по тези проекти въз основа на национални становища на нейните членове. БИС се обръща към всички заинтересовани на национално ниво да дадат своите коментари относно съдържанието на проектите и тяхната приложимост като стандарти в авиационната област. Получените коментари ще бъдат обобщени и изпратени до СEN като национално становище по всеки проект.

Желаещите могат да изпращат коментари по проектите **най-късно до 01.07.2013 г.** на e-mail