Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Зърнено-житни и зърнено-бобови култури и продукти, произведени от тях

prБДС EN ISO 2171:2023 Зърнено-житни култури, бобови култури и странични техни продукти. Определяне на получената пепел чрез изпепеляване (ISO/DIS 2171:2020)

Настоящ етап: Официално гласуване - до 09.01.2023 г

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 24.10.2023 г.

Този международен стандарт специфицира метод за определяне на пепелта от зърнените култури, бобовите култури и техните смлени продукти, предназначени за консумация от човека. Обхванатите изходни материали и продукти са:

  1. зърнени култури;
  2. брашна и грис;
  3. смлени продукти (трици и продукти с високо съдържание на трици, шротове);
  4. смесени зърнени брашна (смеси);
  5. странични продукти от зърнени култури, различни от смлени продукти;
  6. бобови култури и техните странични продукти.

Този международен стандарт не е приложим за нишесте и производни на нишесте (виж ISO 3593), продукти, предназначени за хранене на животни (виж ISO 5984), или за семена.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 32 Селскостопански и хранителни продукти

Зърнено-житни култури, бобови култури и странични техни продукти. Определяне на получената пепел чрез изпепеляване (ISO 2171:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-32 още