Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Заваряване, спояване с твърд припой и спояване с мек припой. Общи положения

prБДС EN ISO 17663:2023 Заваряване. Изисквания за качество при термична обработка на съединяване чрез заваряване и сродни процеси (ISO/FDIS 17663:2023)

Настоящ етап: Официално гласуване - 09.03.2023 г. до 20.03.2023 г. 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 03.01.2024 г.

Този документ предоставя изисквания за качество при термична обработка във въздушна или контролирана атмосфера, извършвана в работилници и на място във връзка със заваряване и формоване. Прилага се главно за феритни стомани, но може да се използва и за други материали, според случая.

Този документ съдържа насоки за производители, които извършват термична обработка, или произвеждат термично обработени продукти или компоненти; може също да се използва като основа за оценка на производителя по отношение на неговата способност за термична обработка.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите

Заваряване. Изисквания за качество при термична обработка на съединяване чрез заваряване и сродни процеси (ISO 17663:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още