Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Заваряване, спояване с твърд припой и спояване с мек припой. Общи положения

prБДС EN ISO 4063:2022 Заваряване, спояване с твърд и мек припой, рязане, механично съединяване и залепване. Номенклатура на процесите и числа за символното им означаване (ISO/FDIS 4063:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 22.12.2022 г. до 30.01.2023 г..

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.11.2023 г.

Този международен стандарт установява номенклатура за

- заваряване;

- спояване с твърд и мек припой, завароспояване;

- термично рязане;

- механично съединяване;

- залепване;

като всеки процес е идентифициран с число за означаване. Този документ е приложим за всички материали, при които процесите на съединяване са подходящи.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите

Заваряване, спояване с твърд и мек припой, рязане, механично съединяване и залепване. Номенклатура на процесите и числа за символното им означаване (ISO 4063:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още