Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

prБДС EN ISO 17636-2:2022 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 2: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на цифрови индикатори (ISO/DIS 17636-2:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 26.05.2022 г. до 08.07.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 24.04.2023 г.

Този документ определя основните технологии при извършване на цифрови радиографични изпитвания с цел получаване на задоволителни и повторяеми резултати при икономически приемливи условия. Тези технологии се основават на общоприетата практика и фундаменталната теория в тази област. 

Този документ се прилага при цифрови радиографични изпитвания на заварени чрез стопяване съединения на метални материали. Той се отнася за съединения на плочи (листов материал) и тръби. Освен в своето традиционно значение, терминът „тръба“ в този документ се отнася и за други цилиндрични тела като тръбопроводи, резервоари, барабани на котли и съдове под налягане.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите