Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

prБДС EN ISO 17636-1:2022 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми (ISO/FDIS 17636-1:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване - 31.03.2022 г. до 10.05.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 24.02.2023

Този документ определя технологии за радиографично изпитване на заварени чрез стопяване съединения на метални материали, използвайки технологии с индустриални радиографични филми, с цел осигуряване на задоволителни и повторяеми резултати. Технологиите се основават на общопризната практика и фундаментална теория на предмета.

Този документ се прилага за съединения на метални плочи (листов материал) и тръби. Освен в своето традиционно значение терминът „тръба“ в този документ се отнася и за други цилиндрични тела като тръбопроводи, резервоари, барабани на котли и съдове под налягане.

Този документ не определя нива на приемане за нито една от индикациите, открити на радиограмите. Стандартите от серията ISO 10675 осигуряват информация за нивата на приемане при инспекция на заваръчни шевове.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите