Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

prБДС EN ISO 10675-1 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO/FDIS 10675-1:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 09.09.2021 г. до 21.10.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 08.08.2022 г.

Този документ определя нивата на приемане за индикации от несъвършенства в челни заваръчни шевове на стомана, никел, титан и техните сплави, открити чрез радиографично изпитване. Ако е уговорено, нивата на приемане могат да се прилагат за други видове заваръчни шевове (като ъглови шевове и т.н.) или материали.
Нивата на приемане могат да бъдат свързани със стандартите за заваряване, стандартите за прилагане, спецификациите или правилата за работа. Този документ предполага, че радиографичното изпитване е проведено в съответствие с ISO 17636-1 за RT-F (F = филм) или ISO 17636-2 за RT-S (S = радиоскопия) и RT-D (D = цифрови детектори).

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 30 Заваряване на материалите