Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

prБДС EN ISO 5817:2022 Заваряване. Заваряване чрез стопяване на съединения от стомана, никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево заваряване). Нива на качество според несъвършенствата (ISO/FDIS 5817:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 17.11.2022 г. до 26.12.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 11.10.2023 г.

Този стандарт осигурява нивата на качество според несъвършенствата при съединения, заварени чрез стопяване (с изключение на лъчево заваряване) за всички видове стомана, никел, титан и техните сплави. Той се прилага за материали с дебелина ≥ 0,5 mm. Той обхваща челните шевове с пълен провар и всички ъглови шевове. Принципите на този международен стандарт могат да бъдат прилагани и за челни шевове с частичен провар. 

Дадени са три нива на качество, за да може да се прилагат към широк обхват от заваръчни производства. Те са означени с В, С и D. Ниво на качество В съответства на най-високите изисквания за готовия заварен шев. Разглеждат се различни видове натоварвания, например статично натоварване, термично натоварване, излагане на корозия, натоварване на налягане. Съдържа и допълнителни указания за натоварване на умора. Нивата на качество се отнасят за продукцията и за доброто качество на изработката.

Този документ е приложим за нелегирани и легирани стомани, никел и никелови сплави, титан и титанови сплави, ръчно, механизирано и автоматизирано заваряване, всички заваръчни позиции, всички видове заваръчни шевове. 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите

Заваряване. Заваряване чрез стопяване на съединения от стомана, никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево заваряване). Нива на качество според несъвършенствата (ISO 5817:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още