Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Въздух на заобикалящата среда

prБДС EN 12341:2023 Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

Настоящ етап: Официално гласуване - от 26.01.2023 г. до 09.01.2023 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.11.2023 г.

Този европейски стандарт описва стандартен метод за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5 в околния въздух чрез вземане на проби от частиците върху филтри и претеглянето им с помощта на везна. Измерванията се извършват с устройства за взимане на проби. Резултатите от измерванията се изразяват в μg/m3, където обемът на въздуха е обемът при условия, близки до тези по време на вземането на пробите. Този европейски стандарт описва процедурите и дава изискванията за изпитване и за използване на т. нар. последователни устройства за взимане на проби, оборудвани с приспособление за смяна на филтъра, подходящи за продължителна самостоятелна работа.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 15 Опазване на околната среда

Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още