Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Въздух на работното място

prБДС EN 482 Експозиция на работното място. Процедури за определяне на концентрацията на химични агенти. Основни изисквания при изпълнение

Настоящ етап: Официално гласуване - от 17.11.2020 г. до 07.01.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 08.04.2021 г.

Този европейски стандарт определя общи изисквания за прилагане на процедури за определяне на концентрация на химични агенти в атмосферата на работното място, както се изисква от Директивата за химични вещества 98/24/ЕС. Дадените изисквания се отнасят за всички процедури за измерване, независимо от физическата форма на химичните агенти (газ, пара, частици във въздуха), метода за вземане на проби и използвания метод за анализ.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 15 Опазване на околната среда