Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Външни системи за отпадъчни води

prБДС EN 12889:2022 Безтраншейно изграждане и изпитване на тръбопроводи и канали за отпадъчни води

Настоящ етап: Официално гласуване – от 09.06.2022 г. до 21.07.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 08.05.2023 г.

Този европейски стандарт се прилага за безтраншейно изграждане, безтраншейни техники за подмяна и изпитване на нови тръбопроводи и канали за отпадъчни води под земята, от предварително изработени тръби и връзки, които обикновено действат като гравитационни или напорни тръбопроводи. Методите за безтраншейно полагане включват:

- методи с обслужващ и без обслужващ персонал;

- управляеми и неуправляеми методи.

Минни или тунелни методи за изграждане (например с бетонови работи на място или предварително изготвени сегменти) не са обхванати от този документ, макар че отделни части могат да се прилагат за тези методи. Изисквания за подобни инсталации, различни от безтраншейно полагане, например за люкове и шахти за инспекция, не са обхванати от този документ и са специфицирани в EN 1610.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 83 Водоснабдяване и канализация