Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Устойчивост

Област на стандартизация:

Устойчивост

prБДС EN IEC 61000-4-3 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:201X)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 22.05.2020 г. до 03.07.2020 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 05.04.2021 г.

Тази част се прилага за оценяване на устойчивостта на електрически и електронни съоръжения по отношение на излъчена електромагнитна енергия. Стандартът регламентира изпитвателните нива и изискваните процедури на изпитване. Целта е да се даде обща препоръка за оценяване на устойчивостта на електрически и електронни устройства/съоръжения, когато са изложени на излъчени радиочестотни електромагнитни полета. Методът за изпитване, документиран в тази част на IEC 61000, описва последователен метод за оценяване на устойчивостта на устройства/съоръжения или система спрямо радиочестотни електромагнитни полета, излъчвани от радиочестотни източници, които не са в непосредствена близост до EUT. Специални съображения са включени относно защитата срещу радиочестотни излъчвания от цифрови радиотелефони и други радиочестотни излъчващи устройства. Методите за изпитване, определени в този документ, имат за основна цел да установят адекватна възпроизводимост на изпитвателната конфигурация и повторяемост на резултатите от изпитванията в различни изпитвателни съоръжения.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 75 Електромагнитна съвместимост