Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Управление на човешките ресурси

prБДС EN ISO 9712 Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO/FDIS 9712:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 23.09.2021 г. до 01.11.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.08.2022 г.

Този документ определя изискванията за принципите за квалификация и за сертификация на персонал, който извършва индустриални изпитвания без разрушаване (NDT) по следните методи.
а) изпитване с акустична емисия;
b) изпитване с вихрови токове;
c) инфрачервено термографично изпитване (термовизия);
d) изпитване за херметичност (за теч) (изключени са изпитвания с хидравлично налягане);
e) магнитно изпитване;
f) изпитване с проникващи течности (капилярно);
g) радиографично изпитване;
h) изпитване на напрегнатото състояние;
i) ултразвуково изпитване;
j) визуално изпитване (изключват се непосредствено изпитването с невъоръжено око и визуалното изпитване, извършвано по време на прилагането на друг метод за изпитване без разрушаване).

Системата, определена в този документ, може също да се прилага за други методи на изпитване без разрушаване или за NDT технологии в рамките на установен метод за NDT, при условие че съществува подробна сертификационна схема и методът за NDT или технологията за NDT са предмет на международни, регионални или национални стандарти, или е доказано, че методът за NDT или технологията за NDT са доказано ефективни за удовлетворяване на органа за сертификация.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 24 Безразрушителен (неразрушаващ) контрол