Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Тръби за електроинсталационни цели

Серия стандарти prБДС EN IEC 61386 Тръбни системи за полагане на кабели и проводници
Част 21: Специфични изисквания. Твърди тръбни системи
Част 22: Специфични изисквания. Огъващи се тръбни системи
Част 23: Специфични изисквания. Гъвкави тръбни системи

Настоящ етап: Официално гласуване - от 29.01.2021 г. до 12.03.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 14.12.2021 г.

Част 21 се отнася за приложението на т. 1 от IEC 61386-1:2008.
Точка 1 от IEC 61386-1:2008 е приложима, освен както следва:
Добавя се:
Тази част от IEC 61386 определя изискванията за твърди тръбни системи.

Част 22 се отнася за приложението на т. 1 от IEC 61386-1:2008.
Приложима е точка 1 от IEC 61386-1:2008 с изключение на следното:
Добавя се: Тази част от IEC 61386 определя изискванията за огъващи се тръбни системи, включително самовъзстановяващи се тръбни системи.

Част 23 се отнася за приложението на т. 1 от IEC 61386-1:2008.
Приложима е точка 1 от IEC 61386-1:2008 с изключение на следното:
Добавя се:
Тази част от IEC 61386 определя изискванията за гъвкави тръбни системи.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК-49 Електрически уредби за ниско напрежение