Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Технически аспекти

prБДС EN 1993-1-1:2022 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Настоящ етап: Официално гласуване - от 28.04.2022 г. до 09.06.2022 г.

Прогнозна дата за публикуване на национално ниво: най-късно до 30.09.2027 г.

FprEN 1993-1-1 дава базови правила за проектиране на стоманени конструкции. Той също определя допълнителни разпоредби за проектиране на стоманени конструкции на сгради. Тези допълнителни разпоредби са означени с буква "В" след номера на параграфа.

EN 1993 е предвиден да се използва заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), частите на EN 1992 до EN 1999, в които се споменават стоманени конструкции или стоманени елементи, 
EN 1090-2, EN 1090-4 и EN, EAD и ETA за строителни продукти, отнасящи се за стоманени конструкции.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции