Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Свързващи вещества. Лепила

prБДС EN 12004-1 Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

Настоящ етап: Официално гласуване - от 30.09.2021 г. до 11.11.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 29.08.2022 г.

Този документ е приложим за следните три вида лепила за керамични плочки, т.е. циментови за вътрешно и външно полагане на плочки, дисперсни и лепила на основа реакционна смола за вътрешна и външна облицовка на стени и подове. В него се определят съществените характеристики и съответните прагови нива за лепила за керамични плочки.
Той също така определя принадлежащите методи за изпитване, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP).

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 7 Стъкло и керамика