Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Средства за измерване на температура

prБДС EN IEC 60751:2021 Индустриални платинени съпротивителни термометри и платинени температурни чувствителни елементи (IEC 60751:202x)

Настоящ етап: Официално гласуване - 29.10.2021 г. до 26.11.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 12.09.2022 г.

Този международен стандарт определя изисквания както в допълнение към съотношението съпротивление/температурата, както за индустриални платинови съпротивителни термометри (по-късно наричани "термометри"), така и за индустриални платинови съпротивителни температурни сензори (по-късно наричани "платинови резистори"), чието електрическо съпротивление се извлича от определени функции на температурата. Стойностите на температурата в този документ са от гледна точка на Международната температурна скàла от 1990 г., ITS-90. Температура в единици °C от тази скàла се обозначава със символа t, освен в таблица А.1, където се използва пълната номенклатура t90/°C. Този документ се отнася за платинови резистори, чийто температурен коефициент α, определен като α= (R100 − R0 )/R0 ⋅ 100°C, се записва обикновено като α = 3,851⋅10-3 °C-1, където R100 е съпротивлението при t = 100 °C и R0 е съпротивлението при t = 0 °C.

Този документ обхваща платинови резистори и термометри за температурен обхват от -200 °C до +850 °C с различни класове на допустимо отклонение. Също може да обхваща определени платинови резистори или термометри за част от този температурен обхват. За съотношения между съпротивление и температура с неопределеност, по-малка от 0,1 °C, които са възможни само за платинови резистори или термометри с изключително висока стабилност и индивидуално калибриране, може да се наложи по-сложно уравнение за интерполация, отколкото е представено в този документ.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 0/ПС 21 Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация