Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Съоръжения с електрическа тяга

prБДС EN 50122-1:2022 Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа безопасност, заземяване и обратна верига. Част 1: Предписания за защита срещу поражение от електрически ток

Настоящ етап: Официално гласуване – от 22.04.2022 г. до 03.06.2022 г.

Прогнозна дата за публикуване на национално ниво: най-късно до 20.03.2023 г.

Този документ определя изискванията за защитните разпоредби относно електрическата безопасност в стационарни инсталации, свързани с променливи и/или постояннотокови тягови системи и за всички инсталации, които могат да бъдат застрашени от електрическата тягова система за захранване.

Този документ се прилага за всички нови линии и за всички основно ремонтирани съществуващи линии за следните системи за електрозахранване с електрическа тяга:

a) железопътни линии;
b) управлявани системи за масов превоз, като
1) трамвайни системи,
2) издигнати и подземни железници,
3) планински железници,
4) тролейбусни системи,
5) електрически тягови консумативи за пътни превозни средства, които използват система за въздушна контактна линия, и
6) магнитно левитирани системи, които използват система за контактна линия;

c) системи за транспортиране на материали.

Този документ не определя работни правила за поддръжка.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 70 Железопътен транспорт