Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Системи за управление

prБДС EN ISO 14002-2:2023 Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за използване на ISO 14001 за справяне с екологичните аспекти и условия по най-важните въпроси по околната среда. Част 2: Вода (ISO/FDIS 14002-2:2023)

Настоящ етап: Официално гласуване - 16.02.2023 г до 30.03.23 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 17.01.2024 г.

Този документ е предназначен за организации, които се опитват да се справят с екологичните аспекти, свързани с водата, условията на околната среда и свързаните с тях рискове и възможности в рамките на система за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001. Документът разглежда въпроси за управление на околната среда, свързани с количеството и качеството на водата, като изтегляне на вода, ефективно използване на вода и заустване на вода, както и подходи за овладяване на събития, свързани с вода, като наводнения и засушавания.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 15 Опазване на околната среда

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за използване на ISO 14001 за справяне с екологичните аспекти и условия по най-важните въпроси от околната среда. Част 2: Вода (ISO/FDIS 14002-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още