Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Сертификация на продукти и на предприятия. Оценяване на съответствието

prБДС EN ISO/IEC 17043:2023 Оценяване на съответствието. Общи изисквания за компетентност на организаторите на сравнителни междулабораторни изпитвания (ISO/IEC/FDIS 17043:2023)

Настоящ етап: Официално гласуване - 19.01.2023 г до 02.03.23 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 19.12.2023 г.

Този документ определя общите изисквания за компетентност и безпристрастност на организаторите на сравнителни изпитвания и последователността на функциониране на всички схеми за сравнителни изпитвания. Този документ може да се използва като основа за специфични технически изисквания за определени области на приложение.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за компетентност на организаторите на изпитвания за пригодност (ISO/IEC 17043:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-34 още