Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Сензорен анализ

prБДС EN ISO 8586:2023 Сензорен анализ. Общи указания за избор, обучение и мониторинг на подбрани оценители и експерти – оценители на сензорен анализ (ISO/FDIS 8586:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 22.12.2022 г. до 09.02.2023 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 23.11.2023 г.

Този международен стандарт определя критерии за подбор и процедури за обучение и мониторинг на подбрани оценители и експерти – оценители, които имат право да извършват сензорен анализ. Той допълва информацията, дадена в ISO 6658.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 32 Селскостопански и хранителни продукти

Сензорен анализ. Подбор и обучение на оценители на сензорен анализ (ISO 8586:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-32 още