Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Пътна настилка

prБДС EN 12697-36:2021  Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтовата настилка

Настоящ етап: Официално гласуване - от 25.11.2021 г. до 6.01.2022 г.  

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 19.09.2022

В този документ се описват два метода за изпитване за определяне на дебелината на асфалтови настилки. Първият метод описва измерванията, извършени с една или повече ядки, взети със сонда от пълната дълбочина на плоча или пътна конструкция (разрушителен метод). При втория метод се използва електромагнитно измерване (безразрушителен метод).

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 68 Пътно дело