Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Пътен транспорт

prБДС EN ISO 12855:2021 Електронно събиране на такси. Обмен на информация между предоставяне на услуги и тол таксуване (ISO/FDIS 12855:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 25.11.2021 г. до 7.01.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 21.10.2022

Този документ определя:  
- интерфейсите между централните електронни систем (бек-офиси) за електронно събиране на такси (EFC) за свързаните с превозни средства транспортни услуги, например пътни такси, паркинг и контрол на достъпа;
- обмена на информация между бек-енд системи с две роли на предоставяне на услуги и тол таксуване, например:
- данни, свързани с таксуване (декларации за пътна такса, данни за фактуриране),
- административни данни и данни за разрешителни;
- механизми за трансфер и поддържащи функции.
- информационни обекти, синтаксис и семантика на данните.

Този документ се прилага за всяка тол услуга, свързана с превозни средства и всяка технология, използвана за таксуване.

Видовете данни и съответното кодиране, свързано с елементите от данни, описани в точка 6, са определени в приложение А, като се използва абстрактната синтксисна система за означаване (ASN.1) съгласно ISO/IEC 8824-1.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 97  Интелигентни транспортни системи и логистика