Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Поток в затворени тръбопроводи

prБДС EN ISO 5167-1:2022 Измерване на разхода на флуиди чрез устройства за диференциално налягане в затворени напорни тръбопроводи с кръгло напречно сечение. Част 1: Общи принципи и изисквания (ISO/FDIS 5167-1:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 17.03.2022 г. до 29.04.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 16.02.2023 г.

Тази част на ISO 5167 дефинира термини и символи и установява общите принципи на методите за измерване и изчисляване на дебита на течността, протичаща през устройство за диференциално налягане (отвори, дюзи, тръби на Вентури, конусомери и клиномери), когато са вкарани в затворени напорни тръби с кръгло напречно сечение. Тази част на ISO 5167 определя също и общите изисквания за методите за измерване, инсталиране и определяне на неопределеността на измерване на дебита. Той също така определя общите граници на размера на тръбата и число на Рейнолдс, за които трябва да се използват тези устройства за диференциално налягане.

ISO 5167 (всички части) е приложим само за поток със скорости, по-малки от тази на звука през целия измервателен участък и където флуидът може да се счита за еднофазен. Той не е приложим за измерване на пулсиращ поток.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 28 Метрология