Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Отпадъци. Общи положения

prБДС EN 15936 Почви, отпадъци, обработени биоотпадъци и утайки. Определяне на общото съдържание на органичен въглерод (TOC) чрез сухо изгаряне

Настоящ етап: Официално гласуване - от 23.09.2021 г. до 04.11.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 22.08.2022 г.

Този документ установява два метода за определяне на общия органичен въглерод (TOC) в утайки, обработени биоотпадъци, проби от почви и отпадъци, които съдържат повече от 0,1 % въглерод по отношение масата на сухото вещество (dm).
ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод може да се прилага и за други твърди матрици в околната среда, при условие че потребителят е проверил приложимостта.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 15 Опазване на околната среда