Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

prБДС EN 12372:2021 Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на якостта на огъване под въздействието на концентриран товар

Настоящ етап: Официално гласуване - 14.10.2021 г. до 25.11.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 12.09.2022 г.

Този европейски стандарт специфицира метод за изпитване за определяне на якостта на огъване при концентриран товар за естествени скални материали. Включени са както идентификация, така и технологична процедура за изпитване на продукта.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 55 Руди и скални материали