Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

prБДС EN 1097-6 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

Настоящ етап: Официално гласуване - от 16.09.2021 г. до 28.10.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.08.2022 г.

В този европейски стандарт са определени сравнителните методи, използвани за изпитване на типа и, в случай на спор, за определяне на плътност на зърната и абсорбция на вода на обикновени и леки скални материали. Други методи могат да се използват за други цели, например за производствен контрол, при условие че е установена подходяща връзка със сравнителния метод. За удобство някои от тези други методи също са описани в този стандарт.
Определените сравнителни методи за обикновени скални материали са:
- метод с телено кошче за скални материали, оставащи върху сито 31,5 mm; (точка 7, с изключение на баласт за железопътното строителство, за който се използва приложение В);
- метод с пикнометър за скални материали със зърна, преминаващи през сито 31,5 mm и оставащи върху сито 4 mm (точка 8);
- метод с пикнометър за скални материали със зърна, преминаващи през сито 4 mm и оставащи върху сито 0,063 mm (точка 9).

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 5 Бетон и разтвори