Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

prБДС EN 933-5:2022 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на зърна с натрошени и раздробени повърхности в едри и нефракционирани естествени скални материали

Настоящ етап: Официално гласуване - 30.06.2022 г. до 11.08.2022 г. 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.04.2023 г.

Този документ специфицира референтен метод, използван за изпитване на типа и, в случай на спор, за определяне на процентното съдържание на зърна с натрошени и раздробени повърхности, напълно раздробени зърна и напълно заоблени зърна в едри и нефракционирани естествени скални материали. Други методи може да се използват за други цели, като производствен контрол, при условие, че е установена подходяща зависимост с референтния метод.

Този документ се прилага за едри скални материали, съдържащи фракции 4/63 mm. Той не се прилага за леки скални материали.

Указания за определяне на маси на различни фракции с около 100 зърна са дадени в информационно приложение А. Примери за прилагане на процедурата за изпитване и пример на лист с данни за изпитването са дадени в информационни приложения В и С.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори