Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

prБДС EN 1097-7:2022 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод

Настоящ етап: Официално гласуване - от 30.06.2022 г. до11.08.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.04.2023 г.

Този документ специфицира сравнителен метод за изпитване на типа и, в случаи на спор, за определяне на плътността на частиците на фин пълнител чрез пикнометър. За други цели, по-специално за производствен контрол, може да се използват други методи, при условие че е установена подходяща работна взаимовръзка със сравнителния метод.

В приложение А е специфицирана процедура за определяне на пикнометричен обем. В приложение В е специфицирана процедура за определяне на плътността на течността, използвана за определяне на плътността на частиците на фин пълнител.

Приложения А и В са нормативни.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори