Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

prБДС EN 932-3:2022 Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част 3: Процедура и терминология за опростено петрографско описание

Настоящ етап: Официално гласуване - от 13.01.2022 г. до 24.02.2022 г..

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.12.2022 г.

В този европейски стандарт е описана основна процедура за петрографско изследване на скални материали за целите на обща класификация. Процедурата не е подходяща за подробно изследване на скални материали за специфични крайни приложения.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори