Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Методи на заваряване

prБДС EN 15085-3:2022 Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 3: Изисквания относно конструкцията

Настоящ етап: Официално гласуване – от 09.06.2022 г. до 21.07.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 08.05.2023 г.

Този документ се отнася за заваряване на метални материали при производството и поддържането на железопътни превозни средства и техните компоненти. Този документ определя приложимите правила за проектиране и класификация. Той не дефинира параметри за оразмеряване.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 70 Железопътен транспорт