Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Методи на заваряване

prБДС EN 15085-1:2023 Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 1: Общи положения

Настоящ етап: Официално гласуване -12.01.2023 г. до 23.02.2023 г. 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 06.11.2023 г.

Този документ определя термини в областта на заваряването на железопътни превозни средства и свързаните с тях части. Този документ е приложим за всички възли, подвъзли или части, заварени по какъвто и да е процес на заваряване - ръчно, частично механизирано, напълно механизирано или автоматично заваряване, както е определено в EN ISO 4063.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 70 Железопътен транспорт

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 1: Общи положения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още