Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Кранове

Област на стандартизация: Кранове

prБДС EN 15011 Кранове. Мостови и козлови кранове

Настоящ етап: Официално гласуване - от 13.08.2020 г. до 08.10.2020 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 12.07.2021 г.

Този европейски стандарт се прилага за мостови и козлови кранове с възможност да се придвижват на колела върху релси, по специални или обществени пътища и за козлови кранове без колела, монтирани в неподвижно положение. Този стандарт определя изискванията за всички значими опасности, опасни ситуации и събития, приложими за мостовите и козлови кранове при използването им по предназначение и при условията, предвидени от производителя (виж точка 4). Този стандарт не включва изисквания за повдигане на хора. Специфичните опасности, дължащи се на потенциално експлозивна атмосфера, йонизиращо лъчение и работа в електромагнитни полета извън обхвата на EN 61000-6-2, не са включени в този стандарт. Този стандарт се прилага за мостови и козлови кранове, произведени след датата на неговото публикуване като EN.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 31 Кранове и телфери