Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Козметична микробиология

prБДС EN ISO 21149:2017/A1:2022 Козметични продукти. Микробиология. Изброяване и откриване на аеробни мезофилни бактерии. Изменение 1 (ISO 21149:2017/FDAM 1:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване – от 16.06.2022 г. до 26.07.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 09.05.2023 г.

Този стандарт определя основните насоки за изброяване и откриване на аеробни мезофилни бактерии в козметични продукти:

— чрез преброяване на колониите върху агаровата среда след аеробно култивиране; или

— чрез проверяване за отсъствие на бактериален растеж след обогатяване.

Поради голямото разнообразие от козметични продукти в тази област на приложение методът може да не е подходящ за някои продукти във всеки негов детайл (например за определени продукти, които не се смесват с водата). Други методи (например автоматизирани) е възможно да заменят изпитванията, представени тук, при условие че тяхната еквивалентност е доказана, или методът е бил валидиран по друг начин.

За да се осигурят качеството и безопасността на даден продукт за клиентите, препоръчително е да се проведе подходящ анализ на микробиологичния риск, за да се определи видът козметичен продукт, за който този стандарт е приложим. Продуктите, за които се счита, че представляват малък микробиологичен риск, са такива с ниска водна активност, водно-алкохолните продукти, продуктите с много висока или много ниска стойност на рН и други.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества