Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Козметична микробиология

prБДС EN ISO 16212:2017/A1:2022 Козметични продукти. Микробиология. Изброяване на дрожди и плесени. Изменение 1 (ISO 16212:2017/FDАM 1:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване – от 16.06.2022 г. до 25.07.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 08.05.2023 г.

Този стандарт определя основни насоки за изброяване на дрожди и плесени в козметични продукти чрез преброяване на колониите върху селективна агарова среда след аеробно инкубиране. За да се осигури качеството и безопасността на един продукт за клиентите, препоръчително е да се проведе подходящ анализ на микробиологичния риск, за да се определи вида козметичен продукт, за който този международен стандарт е приложим. Продуктите, които се считат, че представляват малък микробиологичен риск, са тези с ниска водна активност, водноалкохолни продукти, продукти с много висока или много ниска стойност на рН и други.

Поради голямото разнообразие от козметични продукти в тази област, методът може да не е подходящ за някои продукти (например, някои продукти, които не се смесват с вода). Други методи (например, автоматизирани) могат да бъдат заменени с представените тук изпитвания, при условие че е доказана тяхната еквивалентност или по друг начин е доказано, че методът е подходящ.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества