Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Химични характеристики на почвите

prБДС EN ISO 10390 Почви, утайки и обработени биоотпадъци. Определяне на pH (ISO/FDIS 10390:2020)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 17.12.2020 г. до 11.02.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 11.11.2021 г.

Този документ описва инструментален метод за рутинно определяне на рН в границите на рН от 2 до 12, като се използва стъклен електрод в 1:5 (обемна фракция) от суспензия на почви, утайки и обработени биоотпадъци във вода (рН в H2O), в 1 mol/l разтвор на калиев хлорид (pH в KCl) или в 0,01 mol/l разтвор на калциев хлорид (pH в CaCl2). Този стандарт е приложим за всички видове почви, утайки и биоотпадъци, например предварително обработени, в съответствие с ISO 11464 или EN 16179.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 15 Опазване на околната среда