Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Хартия и картон

prБДС EN ISO 535:2022 Хартия и картон. Определяне на водопоглъщане. Метод на Cobb (ISO/FDIS 535:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 17.11.2022 г. до 29.12.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ншво: най-късно до 13.10.2023 г.

Този документ установява метод за определяне на водопоглъщането на проклеяни хартии и картони, включително вълнообразен картон, при стандартни условия. Той не е приложим за хартии с маса на единица площ, по-ниска от 50 g/m2 или прегована хартия. Той не е подходящ за порьозни хартии, като хартия за вестници или непроклеяни хартии, като попивателна или други хартии с относително голяма водопоглъщаща способност, за които по-подходящ е ISO 8787.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 73 Опаковки, целулоза, хартия и картон

Хартия и картон. Определяне на водопоглъщане. Метод на Cobb (ISO 535:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-73 още