Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-13:2023 Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация

Настоящ етап: Официално гласуване - 26.01.2023 г. до 09.03.2023 г. 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 06.11.2023 г. 

Този документ специфицира изискванията за химическа обработка на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация за отстраняване на фосфора и разтворените вещества. В този документ не е описано прилагането на полимери. Различията в пречистването на отпадъчните води в цяла Европа доведоха до разнообразие в практиките, които бяха развити. Този документ дава основна информация за практиките и не специфицира всички съществуващи практики. Подробна информация, допълнителна към съдържащата се в този документ, може да бъде получена чрез позоваване на библиографията.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 83 Водоснабдяване и канализация

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още