Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-10:2022 Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 10: Принципи за безопасност

Настоящ етап: Официално гласуване - от 10.11.2022 г. до 22.12.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 04.09.2023 г.

Този документ определя минималните изисквания за безопасност, които трябва да се спазват при планиране, изграждане или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води.

Целта на този документ е да осигури защитата на хора.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 83 Водоснабдяване и канализация

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 10: Принципи за безопасност

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още