Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Изолационни флуиди

prБДС EN IEC 60475:2022 Метод за вземане на проби от изолационни течности (IEC 60475 ED3)

Настоящ етап: Официално гласуване  08.04.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 25.01.2023

Този документ определя процедурата за вземане на проби, използвана за изолационни течности в контейнери за доставка и в електрически съоръжения, като силови и измервателни трансформатори, реактори, проходни изолатори, маслонапълнени кабели, маслонапълнени кондензатори, прекъсвачи и стъпални регулатори на напрежение под товар (LTC).

Този документ се прилага за течности, чийто вискозитет при температурата на вземане на проби е по-малък от 1 500 mm2/s (или cSt). Прилага се за минерални и неминерални масла (като синтетични естери, природни естери, растителни масла или силикони).

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали