Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Игрища

prБДС EN 1176-10:2022 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра

Настоящ етап: Официално гласуване - 28.04.2022 г. до 09.06.2022 г. 

Прогнозна дата за публикуване на национално ниво: най-късно до 27.03.2023 г.

Този документ е приложим за напълно затворено съоръжение за игра, предназначено за инсталиране във и извън сгради, и предвидено за деца до 14-годишна възраст. Целта на този документ е да предостави допълнителни изисквания за безопасност, обхващащи подробности за тези конструкции.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време