Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Газови и парни турбини. Парни двигатели

Серия стандарти prБДС EN 12952 Водотръбни котли и спомагателни инсталации

Част 2: Материали за части за котли и принадлежности, работещи под налягане

Тази част определя изискванията за изделия, използвани в части под налягане на водотръбни котли, и за части, заварени върху други части под налягане:
- табели;
- стоманени безшевни тръби;
- електрозаварени тръби;
- потопени, плазменозаварени и TIG тръби, електродъгово заварени тръби;
- ковани изделия;
- отливки;
- валцувани пръти;
- консумативи за заваряване;
- крепежни елементи;
- безшевни композитни тръби.

Част 5: Изработване и конструкция на части от котела, които са под налягане
Тази част определя изисквания за изработването и конструкцията на водотръбни котли, както е определено в EN 12952-1.

Част 6: Проверка на конструкцията; документацията и маркировката на части от котела, работещи под налягане
Тази част определя изисквания за проверка на конструкцията; за документацията и маркировката на водотръбни котли, както е определено в EN 12952-1.

Част 10: Изисквания за предпазни устройства срещу свръхналягане
Тази част определя изискванията за предпазни устройства срещу свръхвисоко налягане във водотръбни котли, както е определено в EN 12952-1.

Настоящ етап: Официално гласуване - от 05.08.2021 г. до 30.09.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 26.02.2022 г.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника