Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Газови и парни турбини. Парни двигатели

prБДС EN 12952-3:2022 Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 3: Проектиране и изчисляване на частите под налягане на котела

Настоящ етап: Официално гласуване – от 30.06.2022 г. до 11.08.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.04.2023 г.

Този документ определя изискванията за проектиране и изчисляване на водотръбни котли, както е определено в EN 12952-1. Целта на този документ е да гарантира, че опасностите, свързани с водотръбните котли, са намалени до минимум чрез правилно използване на конструкцията съгласно тази част на EN 12952.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника