Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Електроснабдителни инсталации

prБДС EN 50470-3:2022 Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (индекси за клас A, B и C)

Настоящ етап: Официално гласуване - 18.02.2022 г

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 07.12.2022

Този документ се прилага само за статични електромери с класове на точност A, B и C за измерване на електрическа активна енергия на променлив ток в мрежи с честота 50 Hz или 60 Hz и се отнася за техните изпитвания на типа.

Този документ се прилага за оборудване за измерване на електроенергия, предназначено за: измерване и управление на електрическа енергия в електрически мрежи с напрежение до 1 000 V AC;

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 79 Електроенергетика