Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се за защита срещу пожар

prБДС EN 12101-6:2021 Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Спецификация на системи за диференциално налягане. Комплекти  

Настоящ етап: Официално гласуване - от 18.11.2021 г. до 30.12.2021 г.  

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 14.10.2022 г.  

Този документ се прилага за комплектите за система за диференциално налягане, предлагани на пазара и предназначени да работят като част от система за диференциално налягане. Целта на системата за диференциално налягане е да предотврати разпространението на дим в защитени пространства, като използва разликата в налягането и въздушния поток. Този документ определя характеристики и методи за изпитване на компоненти и комплекти за системи за диференциално налягане за производство и контрол на необходимия въздушния поток между защитено и незащитено пространство.  

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита