Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се до защита срещу пожар

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се до защита срещу пожар

prБДС EN 12101-1 Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Спецификация за димни прегради

Настоящ етап: Официално гласуване - от 13.08.2020 г. до 08.10.2020 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 12.07.2021 г.

Този документ определя характеристиките на продукта, както и методите за изпитване/оценяване и критериите за съответствие на резултатите от изпитванията за димни прегради, които включват самата преграда, със или без свързани устройства за задействане и задвижване. Преградите за дим са предназначени за инсталиране в системи за контрол на дима при строителни работи. Има два вида димни прегради.

Изключения: този документ не се отнася за прегради, направени от част от конструкцията на сградата; театрални текстилни завеси; гъвкави завеси съгласно EN 16034.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита