Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Безопасност на машини

prБДС EN ISO 13849-1:2022 Безопасност на машини. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране (ISO/FDIS 13849-1:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 08.12.2022 г. до 19.01.2023 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 12.10.2023 г.

Този документ определя методология и предоставя свързани препоръки и изисквания за проектиране и интегриране на частите от системите за управление, свързани с безопасността (SRP/CS), включително проектирането на софтуер.

Този документ се отнася за SRP/CS за режим с висок приоритет и непрекъснат режим на работа, включително техните подсистеми, независимо от вида на технологията и енергията (например електрическа, хидравлична, пневматична и механична). Този документ не се прилага за режим с нисък приоритет при искане.

Този документ не дава специфичните изисквания за проектиране на продукти/компоненти, които са части на SRP/CS. Специфичните изисквания за проектиране на компоненти на SPR/CS са в обхвата на приложимите стандарти на ISO и IEC.

Този документ не предоставя конкретни мерки за области, свързани със сигурността (например физическа, ИТ сигурност, киберсигурност).

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 52 Безопасност на машини и съоръжения

Безопасност на машини. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране (ISO/FDIS 13849-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-52 още