Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

prБДС EN 81-21:2022 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 21: Нови пътнически и товаропътнически асансьори в съществуващи сгради

Настоящ етап: Официално гласуване - 13.01.2022 г. до 24.02.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.12.2022

Този документ определя правилата за безопасност на нови пътнически и товаропътнически асансьори, монтирани в съществуващи сгради, при които в повечето случаи въз основа ограничения, произтичащи от сградата, не могат да бъдат изпълнени някои от изискванията на EN 81-20:2020.
Той разглежда следните ограничения и дава изисквания за алтернативни решения за: съществуващи стени с отвори на шахтата на асансьора; намаляване на съществуващите шахти; намалени размери на сградата и свободни разстояния, водещи до:
- намаляване на наличното пространство за горната част на шахтата и шахтната яма; 
- намаляване на размерите на парапета на покрива на кабината; 
- намаляване на височината на прага на предпазния щит;

Този документ не се прилага за асансьори, монтирани преди датата на неговото публикуване.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника