Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

prБДС EN 81-41 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

Настоящ етап: Официално гласуване - от 27.05.2021 г. до 22.07.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 25.01.2022 г.

Този европейски стандарт определя правила за безопасност за конструиране, изработването и монтиране, поддържане и демонтиране на електрически задвижвани вертикалноповдигащи платформи, прикрепени към конструкцията на сграда, и предназначени за използване от хора с ограничена подвижност:

Той разглежда всички значителни опасности, свързани с повдигащите платформи, когато те се използват по предназначение и при предвидените от производителя условия.

Този стандарт не определя допълнителни изисквания за:

Този стандарт не се прилага за механично задвижвани вертикалноповдигащи платформи, предназначени за използване от хора с ограничена подвижност, които са произведени преди датата на публикуване на стандарта.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника